Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

monamor
7060 1668 390
Reposted fromaunds aunds viamyzone myzone
monamor
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
Reposted frommaybelater maybelater viamyzone myzone
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE

July 02 2015

monamor
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamyzone myzone

June 29 2015

monamor
2382 ca98 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
monamor
Miłość to coś kompletnego. Jak wszystkie kompletne rzeczy, wymaga ciągłej pracy nad wspieraniem się, nauką, rozumieniem, tolerancją, pomaganiem, zaufaniem, szczerością i wszystkim pomiędzy. Związek, w którym dwójka partnerów dzień w dzień skupia się na podtrzymywaniu ognia namiętności i intymności (szczególnie intymności) potrafi przetrwać więcej, niż jedno życie. O kochających się przez kilka dekad dziadkach potrafią z zaangażowaniem opowiadać wnuki.
— andrzejtucholski.pl
Reposted frompensieve pensieve viamyzone myzone
monamor
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viawithout without
9385 133b 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viamyzone myzone
monamor
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viamyzone myzone
monamor
Uśmiechnął się tak jak tylko on potrafi. I pomyślała, że ten uśmiech jest piękny. Piękny, bo jego..
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viamyzone myzone

June 22 2015

monamor
monamor
Reposted fromfelicka felicka viamyzone myzone

June 20 2015

monamor
3293 fa6b 390
Reposted fromSalvoDali SalvoDali viamyzone myzone
monamor
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
monamor
monamor
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
monamor
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
monamor
Nie wiem co to poezja nie wiem, po co i na co, wiem, że czasami ludzie czytają wiersze i płaczą.
— Władysław Broniewski

June 15 2015

monamor
5477 a7bf 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone

June 10 2015

monamor
6251 df7d 390
monamor
Czasem szuka się i nie znajduje, czasem zaś znajduje się bez szukania.
— Guillaume Musso "Papierowa dziewczyna"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...